Luật sư Trần Công Ly Tao trả lời: Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây: Được thành lập hợp pháp; có cơ cấu tổ chức chặt chẽ; có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó; nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Theo đó, công ty của ông và công ty mẹ là các pháp nhân độc lập. (Đ 84 BLDS; k 2 Đ 146 LDN)

2. Người cai nghiện về chịu tang?

Con trai tôi đã có tám tháng cai nghiện tại trung tâm chữa bệnh. Nay cha cháu bệnh nặng, sợ không qua khỏi, gia đình chỉ có cháu là con trai duy nhất. Nếu cha cháu mất, tôi có thể xin cho cháu về chịu tang hay không?

(Lã Thị Thu, 31/.. Bến Bình Đông, phường 15, quận 8, TP.HCM)

Luật sư Châu Xi trả lời: Được. Trường hợp bố, mẹ của người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh chết, có đơn đề nghị của gia đình và được UBND cấp xã xác nhận thì ban giám đốc Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội có thể xét cho người đó về nhà chịu tang trong thời gian không quá ba ngày (không tính thời gian đi đường), gia đình có trách nhiệm đón và đưa người đó trở lại trung tâm. Thời gian này được tính vào thời hạn chấp hành quyết định. (Đ 33 Nghị định 135 ngày 10-6-2004)

3. Hợp đồng thời vụ?

Tôi được nhận vào làm việc tại công ty với công việc đứng bán hàng theo hợp đồng thời vụ 12 tháng. Đến nay, tôi làm việc được 12 tháng 20 ngày. Vậy hợp đồng trên có còn phù hợp không?

(nguyenty_1981@yahoo.com)

Luật sư Lại Thị Lệ Thanh trả lời: Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng áp dụng cho những công việc có thể hoàn thành trong khoảng thời gian dưới 12 tháng hoặc để tạm thời thay thế người lao động bị kỷ luật... Khi hợp đồng quy định theo điều trên hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới. Khi hết thời hạn 30 ngày mà không ký hợp đồng lao động mới, hợp đồng lao động đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Bà có thể yêu cầu công ty ký kết hợp đồng lao động mới với bà. (K 3, 4 Đ 4 Nghị định 44 ngày 9-5-2003)

ĐẶNG LIÊN ghi