Luật sư Hoàng Thị Mỹ Đức trả lời: Đơn kháng cáo phải có các nội dung chính sau đây: ngày, tháng, năm làm đơn; tên, địa chỉ của người kháng cáo; kháng cáo phần nào của bản án; lý do của việc kháng cáo và yêu cầu của người kháng cáo; chữ ký hoặc điểm chỉ của người kháng cáo. Trường hợp đơn kháng cáo chưa làm đúng quy định này thì tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu người kháng cáo sửa đổi, bổ sung. (K 1 Đ 244, k 2 Đ 246 BLTTDS)

2. Thừa kế di sản của chồng?

Năm 2006, do mâu thuẫn trong kinh doanh nên vợ chồng tôi đã thỏa thuận phân chia tài sản chung. Sau đó, chúng tôi nộp đơn xin ly hôn và khi tòa đang giải quyết thì chồng tôi bị tai nạn chết. Vậy tôi có được quyền thừa kế tài sản của chồng tôi hay không?

(Nguyễn Tường Vy, Đồng Nai)

Luật sư Nguyễn Việt Vương trả lời: Trong trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung khi hôn nhân còn tồn tại mà sau đó một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản; trong trường hợp vợ, chồng xin ly hôn mà chưa được, hoặc đã được tòa án cho ly hôn bằng bản án hoặc quyết định chưa có hiệu lực pháp luật, nếu một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản.

Theo đó, bà vẫn được quyền thừa kế di sản của chồng. (K 1, k 2 Đ 680 BLDS)

3. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại?

Con tôi (15 tuổi) lái xe máy tông vào một người đi đường làm xe họ bị hư hỏng nặng. Do chưa thành niên nên con tôi có phải bồi thường thiệt hại hay không?

(Ông Tấn, huyện Hóc Môn, TP.HCM)

Luật sư Đặng Anh Tuấn trả lời: Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

Con của ông phải bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định trên. (K 2 Đ 606 BLDS)

KIỀU THƠ ghi