Luật sư Lại Thị Lệ Thanh trả lời: Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm có: Sổ bảo hiểm xã hội; quyết định nghỉ việc đối với người đang đóng bảo hiểm, đơn đề nghị hưởng lương hưu đối với người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Yêu cầu nêu trên của cơ quan ông không đúng quy định. (Đ 119 Luật BHXH)

2. Giảm bồi thường thiệt hại?

Bị bạn bè lôi kéo, con trai tôi đã tham gia đánh hai người khiến họ bị thương nặng. Gia đình nạn nhân đòi bồi thường tiền thuốc men là 85 triệu đồng. Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, chỉ có hai mẹ con. Tôi đi thu mua phế liệu, không có nổi số tiền trên, nếu ra tòa tôi có được giảm mức bồi thường không?

(Bà Tư, Lai Vung, Đồng Tháp)

Luật sư Trần Công Ly Tao trả lời: Người gây thiệt hại chỉ có thể được giảm mức bồi thường khi có đủ hai điều kiện sau đây: Do lỗi vô ý mà gây thiệt hại; thiệt hại xảy ra quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của người gây thiệt hại, có nghĩa là thiệt hại xảy ra mà họ có trách nhiệm bồi thường so với hoàn cảnh kinh tế trước mắt của họ cũng như về lâu dài họ không thể có khả năng bồi thường được toàn bộ hoặc phần lớn thiệt hại đó. (Điểm 2.2c K 2 mục I Nghị quyết 03 ngày 8-7-2006)

3. Nộp thuế khi đang khiếu nại?

Gia đình tôi kinh doanh mắt kính, bị cơ quan thuế ấn định mức thuế quá cao. Tôi đã gửi đơn khiếu nại nhưng cơ quan thuế yêu cầu chúng tôi trong thời gian khiếu nại vẫn phải nộp số thuế trên. Yêu cầu này có đúng không?

(Mắt kính Thành Công, TP.HCM)

Luật sư Trần Đức Thông trả lời: Trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số tiền thuế do cơ quan quản lý thuế tính hoặc ấn định, người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế đó, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện quyết định tính thuế, quyết định ấn định thuế của cơ quan quản lý thuế. Theo đó, việc yêu cầu trên là đúng quy định. (K 1 Đ 48 Luật Quản lý thuế)

4. Cấp bản sao qua bưu điện?

Tòa yêu cầu tôi phải cung cấp bản sao giấy khai sinh của cha tôi. Nhưng cha tôi chết năm 2008, quê nội tôi lại ở ngoài Bắc nên tôi không có điều kiện ra ngoài đó xin cấp bản sao. Tôi phải làm sao?

(Phạm Kiều Chinh, quận 12, TP.HCM)

Luật sư Châu Xi trả lời: Cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc. Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc có thể trực tiếp yêu cầu hoặc gửi yêu cầu của mình đến cơ quan quản lý sổ gốc qua bưu điện. Bà có thể gửi thư yêu cầu qua bưu điện có kèm theo bản chính hoặc bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân và giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc để được cơ quan quản lý sổ gốc giải quyết. (Đ 8, Đ 9 Nghị định 79 ngày 18-5-2007)

ĐẶNG LIÊN ghi