Theo đó, Hội Luật gia sẽ hỗ trợ cho cán bộ, nhân viên và sinh viên trường, trong đó sinh viên năm đầu và năm cuối sẽ được hỗ trợ nhiều hơn, qua đó giúp các em hiểu biết pháp luật cơ bản cũng như am hiểu các luật chuyên ngành liên quan đến nghề nghiệp như Luật Lao động, kinh doanh thương mại...

Đây là lần đầu tiên Hội Luật gia cùng với trường phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Chương trình này dự kiến sẽ được phối hợp thường xuyên, lâu dài.

HOÀNG YẾN