Luật sư Trần Công Ly Tao trả lời: Mẫu hóa đơn do tổ chức, cá nhân tự thiết kế phải có các chỉ tiêu: Tên tổ chức, cá nhân, địa chỉ, mã số thuế... Những nội dung đặc thù, biểu tượng của đơn vị có thể được đưa vào mẫu hóa đơn. Nếu tổ chức cá nhân cần sử dụng hóa đơn song ngữ thì in tiếng Việt trước, tiếng nước ngoài sau. Công ty ông có thể tự in hóa đơn song ngữ theo quy định trên. (Điểm 2.1b mục V phần B Thông tư 120 ngày 30-12-2002)

2. Hưởng hai chế độ?

Tôi có 23 năm công tác, được hưởng chế độ mất sức lao động từ tháng 5-1990. Năm 1996, tôi được công nhận là thương binh với tỉ lệ thương tật 21%. Đến năm 1999, cơ quan bảo hiểm ra quyết định cho tôi thôi hưởng chế độ mất sức để chuyển qua hưởng chế độ thương binh. Cách giải quyết đó có đúng không?

(Ông Bình, 0438275..)

Luật sư Lại Thị Lệ Thanh trả lời: Công nhân, viên chức có thời gian công tác thực tế từ 20 năm trở lên hoặc chưa đủ 20 năm công tác thực tế nhưng có đủ 15 năm công tác liên tục trong quân đội, công an, đồng thời là thương binh có tỉ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% trở lên thì được hưởng hai chế độ trợ cấp: mất sức lao động và thương tật. Nếu ông thuộc trường hợp nêu trên thì việc cơ quan bảo hiểm xã hội cho ông thôi hưởng chế độ mất sức là không đúng quy định. (K 8 Thông tư 25 ngày 15-11-2007 của BLĐTBXH)

3. Bảo lãnh hồi gia?

Con tôi đi cai nghiện tập trung đã hơn một năm. Nay cháu 18 tuổi, gia đình muốn bảo lãnh cháu về để tiếp tục đi học thì có được không?

(Lư Mạnh Tùng, Bến Vân Đồn, quận 4, TP.HCM)

Luật sư Châu Xi trả lời: Học viên cai nghiện ma túy không có tiền án, tiền sự; có thời gian sử dụng ma túy dưới một năm; bị xử lý hành chính hoặc tự nguyện cai nghiện tập trung tại cơ sở chữa bệnh bắt buộc lần đầu; có nghề nghiệp ổn định hoặc là học sinh, sinh viên trước khi vào cơ sở chữa bệnh và thực sự tiến bộ, được trường học đồng ý cam kết tiếp nhận về để tiếp tục học tập; có thời gian cai nghiện tập trung ít nhất là 18 tháng thì được xem xét cho hồi gia. Nếu con ông thỏa mãn các điều kiện trên thì ông có thể nộp hồ sơ đề nghị cho cháu được hồi gia. (K 4 Đ 2 Quyết định 113 ngày 23-4-2004 của UBND TP.HCM)

ĐẶNG LIÊN ghi