Năm 2012, Chi cục Thi Hành án (THA) dân sự huyện Hòa Thành (Tây Ninh) đã kê biên, bán đấu giá một lô đất cao su đang vào mùa thu hoạch của vợ chồng ông. Theo ông Thìn, việc làm trên của cơ quan THA có nhiều sai sót. Thứ nhất, theo khoản 2 Điều 74 Luật THA dân sự, đối với tài sản chung kê biên mà có thể chia được thì chấp hành viên chỉ cần kê biên phần tài sản tương ứng với phần sở hữu của người bị THA. Chấp hành viên không thông báo cho ông biết để ông cùng vợ thực hiện quyền yêu cầu tòa án phân chia tài sản chung trong thời hạn 30 ngày theo quy định mà lại cho kê biên, bán toàn bộ. Mặt khác, giá thị trường vườn cao su của ông thời điểm định giá khoảng 8 tỉ đồng nhưng chỉ được định giá khoảng 4,5 tỉ đồng.

Thứ nữa, trong hai lần bán đấu giá ông đều không được thông báo kết quả bán đấu giá để ông thực hiện quyền yêu cầu định giá lại trong vòng 10 ngày…

ông Thìn đã khởi kiện ra TAND huyện Hòa Thành, yêu cầu Chi cục THA huyện này hủy bỏ kết quả bán đấu giá nói trên.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (Chi cục phó Chi cục THA dân sự huyện Hòa Thành) cho biết tòa đã mời hai bên đến hòa giải nhưng không thành. Trước khi ra đến tòa, phía chi cục cũng đã ngồi lại với đương sự nhưng hai bên không tìm được tiếng nói chung.

PHAN THƯƠNG