Từ tháng 4-2007 đến tháng 8-2008, Đức đã giả các chức danh bác sĩ khoa Sản BV Trung ương Huế, trưởng phòng Tổ chức Hành chính Trung tâm Y tế TP Huế để lừa “chạy việc” cho hai người và chiếm đoạt hơn 23 triệu đồng. Ngoài ra, từ tháng 1-2009 đến tháng 3-2009, Đức còn tự nhận mình là cán bộ y tế phụ trách mảng an toàn thực phẩm để lừa đảo hơn 2,4 triệu đồng của tám hộ kinh doanh ở TP Huế.

NL