(PL)- Đó là lời nhắn nhủ của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Lê Thúc Anh tại Đại hội Đoàn Luật sư TP Cần Thơ lần VIII (nhiệm kỳ 2013-2018) chiều 7-3.
Theo ông Anh, thời gian qua Đoàn Luật sư TP chưa phát huy được sức mạnh trí tuệ của toàn thể thành viên, công tác quản lý điều hành chưa chặt chẽ… “Tôi mong ban chủ nhiệm nhiệm kỳ mới khắc phục được các tồn tại đã nêu ra, đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức tôn trọng pháp luật và đạo đức nghề nghiệp cho luật sư. Luật sư phải vừa có tri thức vừa có ý thức…” - ông Anh nói.

NHẪN NAM