Các hình thức đóng góp rất phong phú, như đóng góp bằng tiền mặt, hiến đất ở, đất vườn và đất sản xuất để xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng…

Nhờ sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân, bộ mặt nông thôn ở Quảng Trạch hiện đã thay đổi rõ nét, thu nhập và chất lượng cuộc sống của bà con được nâng cao rõ rệt. Tổng giá trị thu nhập trong năm 2012 đạt tới gần 120 tỷ đồng, tăng gần 39 tỷ đồng so với năm 2010 và tăng 18 tỷ đồng so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,6%, giảm gần 3% so với năm 2011.

 
Theo Thanh Bình (CAND)