(PL)- Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Hoàng Sỹ Thành (ảnh) đã chia sẻ với Pháp Luật TP.HCM như trên khi ông nói về việc nhiều cán bộ đã bị kỷ luật trong ngành.

. Phóng viên: Thưa ông, trong năm nay đã có 98 cán bộ THA bị kỷ luật, chưa kể nhiều trường hợp khác đang xem xét. Ông đánh giá như thế nào về điều này?

“Phải xử lý cán bộ, tôi thấy rất day dứt!” - ảnh 1
 
+ Ông Hoàng Sỹ Thành: Cán bộ THA có sai phạm là một thực tế. Trong báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội và báo cáo của Bộ Tư pháp cũng đã nói đến vấn đề này. Tồn tại này có nguyên nhân chủ quan và khách quan. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta đã nhận diện rõ tồn tại này. Từ đó, sẽ có giải pháp quyết liệt trong thời gian tới trong việc chấn chỉnh trật tự kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và đặc biệt là xử lý nghiêm đối với vi phạm. Để làm sao xây dựng hệ thống THA từng bước trong sạch.

. Xử lý nghiêm như thế nào, thưa ông?

+ Tất cả sai phạm đã phát hiện đều đã được xử lý tùy theo tính chất, mức độ vi phạm. Chúng tôi cương quyết không nương nhẹ bất cứ trường hợp nào. Sai đến đâu sẽ xử lý đến đấy như cách chức, miễn nhiệm, buộc thôi việc hoặc xử lý hình sự. Sắp tới, chúng tôi tăng cường kiểm tra, hậu kiểm tra và khi phát hiện có sai phạm thì sẽ tiếp tục xử lý thật nghiêm.

. Ông có thể chia sẻ tâm tư khi có nhiều cán bộ trong ngành bị kỷ luật?

+ Là một con người và là người đứng đầu ngành, khi phải xử lý cán bộ, tôi thấy rất day dứt! Nhưng chúng ta phải đặt lợi ích của người dân, lợi ích của ngành, lợi ích của đất nước lên trên. Vì thế vẫn phải kiên quyết xử lý cán bộ có vi phạm để làm trong sạch bộ máy. Đó là chủ trương chung của Đảng và Nhà nước chứ không chỉ của riêng ngành THADS.

. Thưa ông, công tác cán bộ có phải là khâu đột phá của ngành trong thời gian tới?

+ Không chỉ riêng năm 2015, trong những năm vừa qua và cả những năm tiếp theo vẫn phải xác định công tác cán bộ là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành THADS. Trong hội nghị này, tôi rất tâm đắc với câu nói của một đồng chí: “Thực hiện chức năng, nhiệm vụ là trọng tâm, công tác cán bộ là then chốt”.

Tại hội nghị này, đồng chí Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã nói rồi và ngay bản thân tôi cũng xác định công tác cán bộ phải đi trước một bước. Nhiệm vụ trọng tâm không chỉ trong năm tới mà còn trong các năm tiếp theo là làm sao làm tốt công tác cán bộ. Công tác cán bộ là gốc rễ của mọi vấn đề. Cán bộ tốt thì phong trào tốt. Để làm được điều này, thời gian tới ngoài việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm thì ngành THADS cũng sẽ chú trọng đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất cán bộ, luân chuyển cán bộ…

. Nhưng điều này cũng phụ thuộc nhiều vào cơ quan THADS ở địa phương, thưa ông?

+ Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã nói rằng không nương nhẹ bất cứ trường hợp nào với cán bộ có vi phạm. Nếu cơ quan THADS địa phương không kiểm tra, xử lý thì Tổng cục THADS sẽ kiểm tra và xử lý. Đặc biệt qua phương tiện thông tin báo chí, chúng tôi xác định đây là một kênh rất hữu hiệu để phát hiện, xử lý vi phạm. Khi báo chí phản ánh, chúng tôi sẽ cho kiểm tra, nếu đúng thì sẽ xử lý ngay. Như ở Bình Phước, cán bộ tiếp dân có thái độ không nghiêm túc, coi thường dân. Khi báo nêu, chúng tôi đã cho kiểm tra và xử lý kỷ luật ngay.

. Xin cám ơn ông.

HOÀNG VÂN thực hiện