Sức sống của tình yêu - ảnh 1

Em mãi là người đẹp nhất

Sức sống của tình yêu - ảnh 2

Tuy 2 mà 1

Sức sống của tình yêu - ảnh 3

Luôn muốn mang đến niềm vui cho nhaudù khỏe mạnh hay đau ốm

Sức sống của tình yêu - ảnh 4
Làm đẹp cho vợ yêu

Sức sống của tình yêu - ảnh 5
Bên anh em luôn vui

Sức sống của tình yêu - ảnh 6
Chết rồi anh ơi, em lại tăng cân

Sức sống của tình yêu - ảnh 7
Nào mình cùng đi chơi nhé

Sức sống của tình yêu - ảnh 8

Lãng mạn dù ở đâu, làm gì

Sức sống của tình yêu - ảnh 9
Không thể rời xa

Sức sống của tình yêu - ảnh 10
Chỉ cần chúng ta bên nhau, mọi điều khác chỉ là chuyện nhỏ

Sức sống của tình yêu - ảnh 11
Mấy chục năm ngồi sau xe anh

Sức sống của tình yêu - ảnh 12

Biểu tượng của hạnh phúc

Sức sống của tình yêu - ảnh 13

và sự gắn kết mãi mãi