Cạnh đó, bà Hoàng Thị Bích Thảo, Trần Thị Thu Thủy cũng được bổ nhiệm giữ chức phó chánh án TAND quận 7. Bà Bùi Thụy Hồng Châu được bổ nhiệm giữ chức phó chánh án TAND quận Tân Bình. Nhiệm kỳ phó chánh án của các lãnh đạo trên là năm năm kể từ ngày ký quyết định.

HOÀNG YẾN