Các chức danh được điều động, bổ nhiệm gồm: ông Nguyễn Công Hầu (Phó Chánh Văn phòng) được điều động giữ chức phó trưởng Phòng Tổ chức - Cán bộ; Thẩm phán Trương Chấn Huê (Phó Chánh tòa Tòa Dân sự) được điều động giữ chức phó chánh tòa Tòa Kinh tế; Thẩm phán Nguyễn Văn Sơn được bổ nhiệm chức phó chánh tòa Tòa Dân sự; Thẩm phán Nguyễn Hồng Vân được bổ nhiệm giữ chức phó chánh tòa Tòa Lao động; bà Lê Thị Hồng Yến (kế toán trưởng) được bổ nhiệm chức phó chánh Văn phòng TAND tỉnh.

THANH TÙNG