Theo Vụ Bổ trợ tư pháp, cả nước hiện có khoảng 6.000 luật sư, chủ yếu tập trung ở Hà Nội, TP.HCM. Các luật sư chủ yếu hoạt động tham gia tố tụng, còn các hoạt động tư vấn, dịch vụ... tham gia chưa nhiều. Về chất lượng, đến nay trên 70% tổng số luật sư đã được đào tạo bài bản.

Theo Vụ Bổ trợ tư pháp, hiện Việt Nam chỉ có trên dưới 20 luật sư đủ khả năng tham gia tranh tụng quốc tế và có khoảng 100 luật sư đủ trình độ ngoại ngữ để giao tiếp khách hàng quốc tế.

Theo dự thảo chiến lược phát triển nghề luật sư, đến năm 2020 phấn đấu đạt số lượng luật sư từ 18.000 đến 20.000. Số luật sư được đào tạo bài bản, được trang bị các kỹ năng tranh tụng, tư vấn pháp luật phải đạt hơn 90% và đảm bảo đến năm 2020, ít nhất 150 luật sư và 30 tổ chức hành nghề luật sư đạt tiêu chuẩn quốc tế...

Nhiều đại biểu góp ý phải làm sao để thay đổi nhận thức của cơ quan, tổ chức xã hội, người dân về vai trò và vị trí của luật sư để nâng cao kiến thức, nhân lực, tài lực cho luật sư tiếp cận hội nhập mà không tụt hậu so với các luật sư, tổ chức luật sư trong khu vực...

GIA TUỆ