Luật sư Châu Xi trả lời: Cơ quan, tổ chức, cá nhân muốn thành lập cơ sở trợ giúp trẻ em phải có giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Hồ sơ gồm: Đơn xin thành lập; đề án thành lập; giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm đủ điều kiện thành lập; dự thảo quy chế hoạt động của cơ sở; sơ yếu lý lịch của người đứng ra thành lập; ý kiến đồng ý của UBND cấp xã nơi cơ sở trợ giúp trẻ em đặt trụ sở.

Hồ sơ nộp tại UBND cấp tỉnh nơi cơ sở trú đóng. (Đ 45, 46 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em)

2. Các loại phí được miễn?

Xã tôi đang thu nhiều loại phí và các khoản đóng góp mà nếu chưa nộp thì người dân dễ gặp khó khăn. Nghe nói có những loại phí mà người dân không phải đóng nhưng không biết có đúng vậy không?

(Nguyễn Quang Tú, tu_dy_trac@yahoo.com)

Luật sư Trần Công Ly Tao trả lời: Các khoản phí, lệ phí được miễn: Phí an ninh, trật tự; phí phòng chống thiên tai; lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân; lệ phí địa chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nông thôn (trừ hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương và các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh).

Các khoản huy động đóng góp tự nguyện để xây dựng cơ sở hạ tầng, đóng góp mang tính chất xã hội, từ thiện phải thực hiện theo đúng nguyên tắc tự nguyện; không được gắn việc huy động đóng góp với việc cung cấp các dịch vụ công mà người dân được hưởng. (Chỉ thị 24 ngày 1-11-2007 của Thủ tướng Chính phủ)

3. Hưởng ưu đãi đầu tư?

Công ty tôi chuẩn bị thực hiện dự án xây dựng sân golf quốc tế tại Hải Phòng kèm theo các hoạt động vui chơi, giải trí, các hoạt động thể thao. Chúng tôi có được hưởng ưu đãi đầu tư không?

(Hà, Lawrence_co@yahoo.com)

Luật sư Trần Đức Thông trả lời: Ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư gồm: Đầu tư xây dựng khu du lịch quốc gia, khu du lịch sinh thái; vườn quốc gia; đầu tư xây dựng khu công viên văn hóa, bao gồm có đủ các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí...

Theo đó, dự án xây dựng sân golf của công ty ông không thuộc lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư. (Điểm 11 mục VI danh mục A Nghị định 164 ngày 22-12-2003) )

ĐẶNG LIÊN ghi