Tại phiên xử ngày 12-4, TAND TP Tuy Hòa đã áp dụng khoản 1 Điều 138 BLHS (có mức hình phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm) xử phạt Quang một năm tù.

Theo hồ sơ, sáng 4-1-2012, Quang lẻn vào nhà chị Trương Thị Minh Mỹ trộm cắp một xe máy trị giá 2,5 triệu đồng. VKS truy tố Quang về tội trộm cắp tài sản theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 138 BLHS (phạm tội thuộc trường hợp có tính chất chuyên nghiệp, có mức hình phạt 2-7 năm tù). Tuy nhiên, quan điểm của VKS không được tòa đồng tình.

Theo kháng nghị, trong năm 2011, Quang đã thực hiện 24 vụ trộm cắp tài sản, chiếm đoạt tài sản trị giá trên 125 triệu đồng. Bị cáo không có nghề nghiệp, lấy kết quả của việc trộm cắp làm nguồn sống chính. Do đó, tháng 2-2013, TAND tỉnh Phú Yên xét xử Quang về các vụ trộm cắp năm 2011 đã quy kết bị cáo phạm tội thuộc trường hợp có tính chất chuyên nghiệp. Đến lần phạm tội này, tổng cộng Quang đã 25 lần trộm cắp và hội đủ các yếu tố để áp dụng tình tiết tăng nặng này. Bởi theo quy định tại mục 5 Nghị quyết số 01 ngày 12-5-2006 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, phạm tội có tính chất chuyên nghiệp là cố ý phạm tội từ năm lần trở lên về cùng một tội phạm; người phạm tội đều lấy các lần phạm tội làm nghề sinh sống và lấy kết quả của việc phạm tội làm nguồn sống chính...

Kháng nghị cho rằng TAND TP Tuy Hòa chỉ áp dụng khoản 1 để xử phạt bị cáo Quang là không đúng khung hình phạt và quá nhẹ, không tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội mà bị cáo đã gây ra…

SÔNG BA