Do đầu tư chứng khoán bị thua lỗ, Hiền bàn cùng Chung và Thịnh bắt cóc chị L.M.Y. (con gái một người quen của Hiền) để đòi tiền chuộc.Theo sự phân công, Chung và Thịnh trực tiếp bắt cóc chị Y., còn Hiền theo dõi động tĩnh từ gia đình chị để thông báo tin tức cho đồng bọn. Ngày 16-4-2009, cả bọn bắt cóc chị Y. đưa về tỉnh Đồng Nai, rồi gọi điện thoại đòi gia đình chị đưa 3 tỷ đồng chuộc mạng.

Theo L.T.Hân (SGGP)