Tôi muốn biết có trường hợp nào cơ quan thẩm quyền từ chối việc đăng ký kết hôn giữa người Việt Nam với người nước ngoài hay không?

(Một bạn đọc, 012227721..)

Luật sư Đặng Anh Tuấn trả lời: Việc đăng ký kết hôn bị từ chối trong các trường hợp sau đây: Một hoặc cả hai bên đương sự chưa đủ tuổi kết hôn theo pháp luật Việt Nam; bên đương sự là người nước ngoài chưa đủ tuổi kết hôn theo pháp luật của nước mà người đó là công dân hoặc thường (đối với người không quốc tịch); việc kết hôn không do nam, nữ tự nguyện quyết định; có sự lừa dối, cưỡng ép kết hôn; một hoặc cả hai bên đương sự là người đang có vợ, đang có chồng; một hoặc cả hai bên đương sự là người mất năng lực hành vi dân sự; các đương sự là những người cùng dòng máu về trực hệ hoặc có họ trong phạm vi ba đời; các đương sự đang hoặc đã từng là cha, mẹ nuôi và con nuôi; các đương sự cùng giới tính. Việc đăng ký kết hôn cũng bị từ chối nếu kết quả phỏng vấn, thẩm tra, xác minh cho thấy việc kết hôn thông qua môi giới bất hợp pháp; kết hôn giả tạo không nhằm mục đích xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; kết hôn không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc; lợi dụng việc kết hôn để mua bán phụ nữ, xâm phạm tình dục đối với phụ nữ hoặc vì mục đích trục lợi khác. (K 1 Đ 18 NĐ 68 CP ngày 10-7-2002; k 5 Đ 1 NĐ 69 CP ngày 21-7-2006)

1. Định giá tài sản kê biên?

Bản án phúc thẩm buộc tôi phải trả cho bà L. 500 triệu đồng. Do tôi không có tiền trả nên cơ quan thi hành án sẽ kê biên căn nhà của tôi để thi hành án. Xin hỏi tôi có quyền tự định giá căn nhà của tôi không?

(Nguyễn Thị Lài, Tiền Giang)

Luật sư Nguyễn Việt Vương trả lời: Ngay khi kê biên tài sản mà đương sự thỏa thuận được về giá tài sản hoặc tổ chức thẩm định giá thì chấp hành viên lập biên bản về thỏa thuận đó. Giá tài sản do đương sự thỏa thuận là giá khởi điểm để bán đấu giá. Trường hợp đương sự có thỏa thuận về tổ chức thẩm định giá thì chấp hành viên ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá đó. Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày kê biên tài sản, chấp hành viên ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản kê biên trong các trường hợp đương sự không thỏa thuận được về giá và không thỏa thuận được việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá; tổ chức thẩm định giá do đương sự lựa chọn từ chối việc ký hợp đồng dịch vụ... Bà có thể thỏa thuận với bà L. giá tài sản. (Đ 98 LTHADS)

KIỀU THƠ ghi