Khi xử sơ thẩm, TAND tỉnh Khánh Hòa lại xử “cắt khúc”: Đình chỉ giải quyết yêu cầu khởi kiện đối với quyết định của UBND thị xã Ninh Hòa, bác yêu cầu khởi kiện đối với quyết định giải quyết khiếu nại của chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Theo nhiều chuyên gia, việc tòa xử “cắt khúc” như vậy là sai bởi một khi đã chấp nhận xem xét yêu cầu khởi kiện đối với quyết định giải quyết khiếu nại của chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, HĐXX cũng cần phải xem xét luôn cả quyết định hành chính liên quan trước đó của UBND thị xã Ninh Hòa.

Sau khi báo phản ánh, VKSND Tối cao đã kháng nghị phúc thẩm. Ngày 24-12, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã chấp nhận kháng nghị, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ vụ án cho TAND tỉnh Khánh Hòa giải quyết sơ thẩm lại theo thủ tục chung.

Theo tòa phúc thẩm, quyết định hành chính của UBND thị xã Ninh Hòa là cơ sở (tiền đề) của quyết định giải quyết khiếu nại của chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Hai quyết định này có liên quan mật thiết với nhau. Theo Điều 103 Luật Tố tụng hành chính thì cả hai quyết định có cùng thời hiệu, chưa có quyết định nào có hiệu lực. Việc tòa sơ thẩm cho rằng thời hiệu khởi kiện đối với quyết định hành chính của UBND thị xã Ninh Hòa đã hết nên đình chỉ giải quyết yêu cầu khởi kiện đối với quyết định này là vi phạm tố tụng nghiêm trọng (khoản 1 Điều 103, Điều 109, Điều 120, Điều 163 Luật Tố tụng hành chính). Việc đình chỉ giải quyết này đã gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của bà Bảy.

ĐẠI HƯNG