Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của công ty cây xanh trong chuyện này đã rõ, nếu muốn không phải bồi thường, công ty cây xanh phải chứng minh:

hoặc là anh A có lỗi trong việc để cành cây gãy đè vào mình; hoặc việc cành cây gãy là do bất khả kháng; hoặc cả hai trường hợp trên.

Trong đề không có chi tiết nào cho thấy A có lỗi trong chuyện để cành cây gãy rơi vào mình. Vấn đề còn lại chỉ là xem xét cành cây gãy có phải là do sự kiện bất khả kháng hay không. Mưa gió là sự kiện khách quan của thời tiết và vào mùa mưa, mưa to gió lớn là chuyện bình thường. Như vậy, mưa to gió lớn không phải là sự kiện bất khả kháng không thể lường trước được và việc mé nhánh, tỉa cành, đốn hạ cây để cây khỏi gãy đổ khi trời mưa không phải là việc không thể thực hiện được. Vì vậy, trong trường hợp này, cành cây gãy do mưa to gió lớn không thể coi là sự kiện bất khả kháng nên không thể là căn cứ loại trừ trách nhiệm bồi thường của công ty cây xanh. Công ty phải bồi thường cho A các thiệt hại phát sinh từ việc A bị tai nạn do cành cây gãy gây ra.

Nguyễn Thụy Anh (304/22/1 tổ 59, KP4, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM)

Mưa to gió lớn không phải sự kiện bất khả kháng

Ở đây, công ty cây xanh không thể viện dẫn việc mưa to gió lớn là tình trạng bất khả kháng vì nhiệm vụ của công ty là quản lý, trông nom, chăm sóc cây xanh. Công ty phải có nhiệm vụ đốn, mé các nhánh cây như thế nào để khi có mưa, gió dù lớn các nhánh cây cũng không thể gãy, đổ gây thiệt hại cho người đi đường.

Nói cách khác, gió mưa lớn là một hiện tượng thiên nhiên nhưng nằm trong tầm dự kiến của công ty.

Công ty cây xanh sai khi chỉ hỗ trợ cho anh A mà không bồi thường thiệt hại.

Nguyễn Ân Trung (Ấp 3, xã Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An)