Quận 2 kiến nghị UBND TP.HCM một số vấn đề về Thủ Thiêm

UBND quận 2 vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM về việc bồi thường, thu hồi đất khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trong văn bản, Phó Chủ tịch UBND quận 2 Nguyễn Bạch Hoàng Phụng báo cáo hiện nay quận đã thu hồi được 99,45% diện tích đất toàn khu. Còn lại hơn 6,5 ha với 79 hồ sơ chưa thu hồi. 

Quận 2 kiến nghị UBND TP.HCM một số vấn đề về Thủ Thiêm ảnh 1
Khu đô thị mới Thủ Thiêm còn hơn 6,5 ha đất chưa thu hồi.

Theo ông Phụng, tính từ đầu năm 2016, quận 2 đã tạm dừng việc cưỡng chế thu hồi đất do phát sinh khiếu nại đông người khiến cho tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng từ đó đến nay rất chậm. 

Sau khi Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo số 1483/2019, UBND quận 2 đã phối hợp với tổ công tác liên ngành rà soát và bổ sung 10 nội dung về chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với 331 hộ dân bị ảnh hưởng trong khu đất 4,3 ha (khu phố 1, phường Bình An).

Tháng 10-2019, HĐND TP cũng đã ban hành nghị quyết về chủ trương xây dựng chính sách giải quyết bồi thường hỗ trợ, tái định cư bổ sung với các hộ dân nêu trên. 

Theo Phó Chủ tịch UBND quận 2, hiện nay quận đã thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá, xác định hệ số hoán đổi để tính bồi thường, hỗ trợ. Trên cơ sở đó, căn cứ vào giá bồi thường, hỗ trợ của dự án lân cận đã được TP phê duyệt cùng thời điểm để xác định đơn giá tại các khu tái định cư tính bù trừ chênh lệch diện tích hoặc giải quyết chi trả bằng tiền. 

Trong văn bản báo cáo TP, ông Phụng cho biết đến giữa tháng 11, Hội đồng bồi thường khu đô thị mới Thủ Thiêm đã thông qua chứng thư, đơn giá tại các khu tái định cư để tính bù trừ chênh lệch diện tích khi bố trí tái định cư. "Sau khi hoàn tất hồ sơ liên quan, UBND quận sẽ trình Sở TN&MT xem xét thẩm định hệ số hoán đổi, đơn giá tại các khu tái định cư tính bù trừ chênh lệch và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung để trình TP phê duyệt" - văn bản nêu.

Để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất, quận 2 kiến nghị UBND TP giao sở, ngành có liên quan sớm tham mưu ban hành văn bản pháp lý giải quyết bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp bị ảnh hưởng trong khu đất 4,3 ha nêu trên. Đồng thời hoàn thiện pháp lý để tiếp tục thực hiện dự án.

Cùng với đó, quận 2 kiến nghị TP giao Sở QH-KT và các đơn vị có liên quan hoàn tất thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 và quy hoạch chi tiết 1/500. Đồng thời đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh với ba lô đất tại khu 1,8 ha phường Bình Khánh để triển khai bố trí tái định cư cho dân sau khi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung được phê duyệt. 

Trong thời gian chờ thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch, quận 2 kiến nghị TP giao cho Ban quản lý đầu tư - xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm phối hợp với các sở Xây dựng, Tài chính thực hiện thanh lý, tháo dỡ đối với nhà mẫu tại khu 38,4 ha phường Bình Khánh. Song song đó tiến hành phát hoang, san lấp mặt bằng khu 1,8 ha phường Bình Khánh. 

Quận 2 cũng kiến nghị TP sau khi TP và các cơ quan trung ương tiếp xúc, đối thoại với các hộ dân liên quan đến năm khu phố thuộc ba phường Bình An, An Khánh và Bình Khánh thì chấp thuận cho quận 2 tiếp tục áp dụng biện pháp hành chính để thu hồi đất.