Quảng Nam thu hồi siêu dự án nghỉ dưỡng 4.300 tỉ

Ngày 24-3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp rà soát tình hình thực hiện các dự án lớn ở vùng Đông Nam tỉnh này.

Theo đó, ông Lê Trí Thanh kết luận phương án giải quyết đối với nhiều dự án lớn. Trong đó, dự án Khu nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế An Thịnh – PPC của Công ty Cổ phần Quốc tế Nam Hội An phải chấm dứt đầu tư.

Ông Thanh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND huyện Thăng Bình và các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án theo quy định và giải quyết các phát sinh sau khi chấm dứt hoạt động.

Đồng thời, các đơn vị liên quan tổ chức lựa chọn nhà đầu tư để triển khai thực hiện dự án theo quy định pháp luật và quyết định của UBND tỉnh ban hành về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị lưu ý, rà soát lại hiện trạng sử dụng đất để điều chỉnh quy mô, ranh giới; loại bỏ phần diện tích có dân cư sinh sống đông đúc ra khỏi ranh giới dự án để thuận lợi trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện dự án và đảm bảo hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Cùng với đó, quá trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, ông Thanh yêu cầu cần xem xét, bổ sung tiêu chí hỗ trợ người dân tại khu vực phát triển sinh kế bằng cách liên kết, hợp tác giữa chủ đầu tư dự án với người dân trong việc phát triển du lịch cộng đồng, làng sản xuất phục vụ du lịch,...

Theo tìm hiểu, dự án Khu nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế An Thịnh – PPC có tổng vốn đăng ký đầu tư 4.300 tỉ, trên diện tích khoảng 199 ha, được chia thành ba giai đoạn đầu tư.

Đây là dự án khu nghỉ dưỡng phức hợp được UBND tỉnh quyêt định chủ trương đầu tư ngày 24-3-2017. Sau ba năm, dự án chưa thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, ký quỹ bảo đảm thực hiện.

Rủi ro khi sử dụng đất không đúng mục đích

Rủi ro khi sử dụng đất không đúng mục đích

(PLO)-  Trên thực tế có không ít trường hợp người dân sử dụng đất (SDĐ) sai mục đích. Phổ biến nhất là trường hợp xây nhà trên đất nông nghiệp nhưng không chuyển đổi mục đích SDĐ.