Quảng Ngãi: Rà soát các dự án thủy điện

Với số lượng dự án thủy điện nhiều như vậy nên việc rà soát, đánh giá tác động môi trường, dân sinh là việc cần thiết để đảm bảo sự phát triển hài hòa, giảm thiệt hại cho người dân, bảo vệ môi trường...

Các đại biểu dự họp cho rằng thủy điện là tiềm năng thế mạnh nhưng phải cân nhắc và giám sát chặt chẽ các dự án thủy điện để không làm phá vỡ quy hoạch, ổn định được đời sống người dân trong vùng dự án, hạn chế thiệt hại từ thủy điện... Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương phối hợp các sở, ngành liên quan và các huyện có các dự án thủy điện tập trung rà soát, đánh giá, nghiên cứu một cách tổng thể từng dự án, đồng thời thu hồi giấy phép những dự án thủy điện không khả thi.

LUẬN NGỮ

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.