Ngày 30-11, các công đoàn cho biết khoảng 2 triệu công nhân viên (giáo viên, nhân viên y tế, tòa án, cảnh sát...) đã tham gia cuộc bãi công lớn nhất trong 30 năm qua để phản đối kế hoạch cắt giảm việc làm và thắt chặt lương hưu.

Trường học, bệnh viện, công sở đồng loạt đóng cửa. Bộ Giáo dục cho biết 58% trong 21.700 trường công đóng cửa. Tại Bắc Ireland, xe buýt và tàu hỏa ngừng hoạt động. Sân bay không bị ảnh hưởng.

LÊ LINH (Theo BBC, Guardian)