Theo đó, Anh sẽ cung cấp 5 tỉ đồng để xây dựng nhà tiếp nhận người hồi hương mới tại Nội Bài (Hà Nội).

Nhà tiếp nhận người hồi hương mới sẽ hỗ trợ tích cực cho các cán bộ phụ trách hồi hương trong các nghiệp vụ như nhập cảnh, hải quan hay y tế. Đối với người hồi hương ở các tỉnh xa Hà Nội, nhà tiếp nhận sẽ là nơi cư ngụ tạm thời.

Đây là một dự án trong khuôn khổ Quỹ Hồi hương và tái hòa nhập. Thông qua quỹ này, Anh hỗ trợ Việt Nam nhằm tăng cường hiệu quả trong các lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh và đối phó với nạn nhập cư bất hợp pháp.

Đại sứ Anh tại Việt Nam Mark Kent cho biết: “Trong tương lai, Đại sứ quán Anh và Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để khởi động các chiến dịch thông tin tại Việt Nam với mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân về những nguy cơ và hậu quả của việc nhập cư bất hợp pháp từ Việt Nam vào châu Âu, đặc biệt là nhập cư bất hợp pháp vào Anh”.

TNL