Ba kịch bản của tổng tuyển cử ở Myanmar
(PL)-  Cuộc tổng tuyển cử ở Myanmar đã kết thúc vào tối 8-11. Đại diện Ủy ban Bầu cử thông báo ước tính trong hơn 30 triệu cử tri có khoảng 80% đi bầu.
Các cử tri đã đưa lên mạng xã hội hình ảnh ngón tay có đánh dấu mực của người đã đi bầu (ảnh).

Hơn 90 đảng tham gia tranh cử. Hai đảng chính là Liên đoàn quốc gia vì dân chủ của bà nghị sĩ Aung San Suu Kyi (70 tuổi) và Liên minh đoàn kết và phát triển (đang cầm quyền). Vài tháng tới Quốc hội mới sẽ tiếp tục bầu tổng thống.

Báo chí quốc tế đã gọi tổng tuyển cử ở Myanmar là cuộc bầu cử lịch sử. Theo AFP, bầu cử lần này là phép thử cho quá trình quá độ dân chủ đã tiến hành cách đây bốn năm sau khi chế độ quân sự cầm quyền chuyển sang dân sự.

Ba kịch bản của tổng tuyển cử ở Myanmar - ảnh 1
 

Có ba kịch bản có thể xảy ra:

Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ của bà Aung San Suu Kyi chiếm đa số tuyệt đối: Đảng này cần chiếm 330 ghế ở Thượng viện và Hạ viện (67%) thì mới đạt được thế đa số tuyệt đối.

● Đảng của bà Aung San Suu Kyi chiếm đa số không tuyệt đối, sau đó sẽ phải liên minh với các đảng khác để chiếm thế tuyệt đối.

Đảng của bà Aung San Suu Kyi thất bại: Đảng cầm quyền chỉ cần chiếm 33% số ghế thì kể như đã chiến thắng bởi 25% nghị sĩ là quân nhân thuộc đối tượng đương nhiên đắc cử đã ủng hộ đảng này.

H.DUY