Tuy nhiên, nhờ kiên trì vận động chống tham nhũng, ông vẫn được cử tri nông thôn, người lao động nghèo và cử tri ở nước ngoài ủng hộ.

Tại Bolivia, Tổng thống đương nhiệm Evo Morales, lãnh đạo đảng Phong trào tiến lên chủ nghĩa xã hội, cũng đã dễ dàng giành chiến thắng trong bầu cử tổng thống, bỏ xa đối thủ Manfred Reyes Villa, nguyên thống đốc bang Cochabamba.

LÊ LINH (Theo AP, AFP)