Biểu tình bị trấn áp ở Malaysia
Ngày 9-7, một cuộc biểu tình trái phép đã diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia) với khoảng 50.000 người tham gia.

Những người biểu tình đòi cải cách bầu cử (dự kiến từ nay đến năm 2013), tổ chức bầu cử minh bạch, ngăn chặn nạn mua phiếu và tình trạng bỏ phiếu giùm.

Hàng ngàn cảnh sát đã được triển khai. Cảnh sát đã giải tán biểu tình bằng hơi cay và bắt giữ hơn 1.400 người, trong đó có nhiều nghị sĩ đối lập. Biểu tình ngày 9-7 đã được thông báo từ nhiều tuần trước do khoảng 60 tổ chức hợp tác thực hiện dưới ngọn cờ của Tổ chức Bersih 2.0 (nghĩa là Sạch) được phe đối lập ủng hộ.

Để ngăn chặn biểu tình, trước đó chính phủ đã ra lệnh cấm. Một bộ phận phương tiện giao thông công cộng ngừng hoạt động. Cảnh sát phong tỏa đường sá, bắt giữ hàng trăm người vì lý do tập hợp bất hợp pháp, lập rào chắn và dùng hơi cay giải tán ngay khi các nhóm biểu tình tập họp.

Biểu tình của phe đối lập ở Malaysia rất hiếm xảy ra. Cuộc biểu tình có quy mô lớn gần nhất được tổ chức vào năm 2007. Malaysia cấm biểu tình nếu không xin phép trước.

TNL (Theo AFP, Reuters)