Các LS nhấn mạnh đến giờ này mọi nghi vấn bà Park liên quan đến sai phạm của bà Choi Soon-sil (can thiệp vào công việc quốc gia và lạm dụng quyền hạn thu lợi riêng) đều không có bằng chứng vững chắc nào.

Các LS của bà Park viện dẫn nguyên tắc suy đoán vô tội  - ảnh 1

Các LS đề nghị người tố cáo phải đưa ra bằng chứng cụ thể, đồng thời lưu ý quy trình kiến nghị bãi nhiệm tổng thống cũng đã vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội. Các LS cho biết dù có bằng chứng thì nếu không có sai phạm pháp luật nghiêm trọng, bà Park cũng không thể bị bãi nhiệm.

Trong khi đó, vào ngày cuối tuần 17-12, cuộc biểu tình yêu cầu Tổng thống Park Geun-hye từ chức tiếp tục bước sang tuần thứ tám liên tiếp (ảnh). Gần 770.000 người tham gia biểu tình trên cả nước, trong đó ở Seoul có 650.000 người. Song song theo đó, 30.000 người của khoảng 50 tổ chức ủng hộ bà Park cũng đã biểu tình yêu cầu hủy bỏ kiến nghị bãi nhiệm tổng thống.