Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, từ ngày 17 đến 19-8, Hội đồng Hiến pháp Campuchia sẽ tiếp nhận đơn kháng cáo của các đảng chính trị không nhất trí với quyết định của Ủy ban Bầu cử Quốc gia trong việc giải quyết khiếu nại về cuộc bầu cử Quốc hội khóa V được tổ chức ngày 28-7 vừa qua.

Quyết định của Hội đồng Hiến pháp Campuchia là văn bản pháp lý có giá trị cao nhất và cuối cùng đối với các khiếu nại của các chính đảng về những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội. Trước đó, ngày 16-8, Ủy ban Bầu cử Quốc gia bác bỏ các khiếu nại của đảng Cứu quốc Campuchia (đối lập) vì các khiếu nại này vô căn cứ và không làm thay đổi kết quả bầu cử. Đảng này cho biết ngày 18-8 sẽ kháng cáo lên Hội đồng Hiến pháp.

Theo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa V được công bố ngày 12-8, đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền đã chiến thắng với số phiếu bầu cao nhất, đảng Cứu quốc Campuchia về nhì với số phiếu ít hơn khoảng 300.000 phiếu. Dự kiến kết quả chính thức bầu cử Quốc hội sẽ được công bố vào ngày 8-9 sau khi Hội đồng Hiến pháp giải quyết khiếu nại của đảng đối lập.

TNL