Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước tăng cường các cơ chế ra quyết định tập thể nhằm ngăn chặn tình trạng tham nhũng cũng như rủi ro tài chính.

Trong văn bản công bố ngày 18-7, CCDI nêu rõ các doanh nghiệp nhà nước cần soạn thảo các thủ tục chi tiết cần thiết cho các cơ chế ra quyết định. Văn bản nhấn mạnh sẽ trừng trị nghiêm khắc những người vi phạm.

Theo các thủ tục mới, tất cả các quyết định quan trọng như việc bổ nhiệm các vị trí chủ chốt, sắp đặt các dự án lớn, các quyết định liên quan tới các khoản tài chính lớn, đều phải do tập thể ban lãnh đạo đưa ra.

CCDI cũng yêu cầu các thanh tra viên, các cơ quan tổ chức và các bộ phận giám sát tài sản nhà nước tăng cường giáo dục, quản lý và giám sát các nhân vật có liên quan.

Ngoài ra, CDDI cũng yêu cầu nhà chức trách trao cho các nhân viên doanh nghiệp vai trò giám sát đầy đủ để có thể kịp thời phát hiện các trường hợp sai phạm.

Trong năm 2009, có 35 thành viên ban quản trị của các doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc bị buộc tội tham nhũng, trong đó 31 người liên quan tới các vụ với số tiền tham nhũng trung bình lên tới 110 triệu nhân dân tệ (16,2 triệu USD).

Theo TTXVN/Vietnam+