CIA được giao nhiệm vụ chuyển vũ khí vì nắm rõ thành phần phe nổi dậy. Dự kiến CIA sẽ giao vũ khí cho tướng Salim Idris, Chủ tịch Hội đồng Quân sự tối cao. Năm ngoái CIA đã thành lập một văn phòng mới tại tổng hành dinh nhằm giám sát công tác mở rộng hoạt động ở Syria.

Hôm 14-6, Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Benjamin Rhodes khẳng định Mỹ đã xây dựng được các mối quan hệ ở Syria và bảo đảm có thể chuyển vũ khí đến đúng người của phe nổi dậy.

THẠCH ANH