Theo thông cáo đưa ra sau khi bế mạc phiên họp toàn thể Ban chấp hành Trung ương CPC, danh sách này sẽ được giới thiệu với Đoàn chủ tịch của kỳ họp thường niên lần thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (NPC - Quốc hội) khóa 12, dự kiến khai mạc vào ngày 5/3 tới.
 
Ban chấp hành Trung ương CPC cũng đã thông qua danh sách các ứng cử viên vào ban lãnh đạo Ủy ban Toàn quốc Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc (CPPCC - Chính hiệp) và dự kiến giới thiệu danh sách này với Đoàn chủ tịch của kỳ họp thứ nhất Ủy ban Toàn quốc CPPCC khóa 12, dự kiến khai mạc ngày 3/3.
 
Thông cáo cho biết thêm Ban chấp hành Trung ương CPC cũng đã thông qua một kế hoạch tái cơ cấu các cơ quan và chuyển đổi chức năng của Quốc vụ viện và gợi ý đưa vấn đề này ra trước phiên họp sắp tới của Quốc hội./.

(Theo Vietnam+)