(PLO) - Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học y khoa Boston và Đại học y khoa Duke vừa khám phá về một hiện tượng liên quan đến các dòng kháng thể có thể chống lại vi rút HIV, được gọi là “kháng thể trung hòa mở rộng” hay BNAbs. Phát hiện này tạo ra một chuyển biến rất lớn trong việc phát triển vaccin cho căn bệnh thế kỉ này.

Được biết, các kháng thể này phát triển từ một loại tế bào miễn dịch là tế bào B. Khi tế bào B tiếp xúc với các chất lạ thì chúng sẽ biến đổi một amino acid trong kháng thế. Các tế bào B mang kháng thể biến đổi này sẽ gắn được với chất lạ, trong khi các tế bào khác sẽ chết đi. Điều này giúp cơ thể chúng ta thích ứng ngay lập tức với các kích thích từ môi trường. 

Barton Haynes, giám đốc Viện nghiên cứu Vaccin Duck lưu ý “Càng hiểu rõ về còn đường hoạt động khác thường của BNAbs, chúng tôi càng có cơ hội để giới thiệu chúng cho mọi người. Nghiên cứu này đã gỡ rối cho con đường BNAbs đầy phức tạp.” Một vaccin dựa vào BNAbs sẽ là mục tiêu cuối cùng, và nghiên cứu này yêu cầu một chiến lược toàn diện hơn trong thời gian sắp tới.

Tuyến Trần (Theo Medicalnewstoday)