Ngày 21-5-2011 là ngày tận thế theo tiên đoán của ông Harold Camping 89 tuổi, phụ trách đài phát thanh Công giáo Family ở Mỹ, một học giả nghiên cứu về Phúc âm.

Đoạn băng tiên đoán được tải trên mạng Youtube hồi năm ngoái. Ông ước tính có khoảng 207 triệu người (3% dân số Trái đất) sẽ bị bay khỏi địa cầu vào ngày 21-5-2011. Năm tháng tiếp theo sẽ xảy ra liên tục động đất và thiên tai cho tới ngày 21-10-2011 là ngày trên Trái đất không còn sự sống.

Ở Mỹ, từ ngày 13-5, một số người thuộc đài phát thanh nói trên mang biểu ngữ về ngày tận thế ra đứng ở Quảng trường Thời đại tại New York. Những người tin ông Harold Camping đã dán khoảng 2.200 áp phích về ngày tận thế. Một số người khác lái xe qua các thành phố để cảnh báo ngày tận thế. Tuy nhiên, hai ngày qua, những người theo chủ nghĩa vô thần và chủ nghĩa nhân văn ở các bang North Carolina, Washington, Texas, Florida và California đã tổ chức tiệc để chờ xem khi nào ông Harold Camping rút lại tiên đoán.

Giám đốc đài thiên văn PAGASA (Philippines) Mario Raymundo bác bỏ tiên đoán trên bởi lẽ không có hiện tượng thiên văn nào xảy ra trong ngày 21-5. Ông cho biết lời tiên đoán của ông Harold Camping chỉ là một biến thể của lời tiên đoán ngày tận thế vào năm 2012 theo lịch của người Maya.

ĐÌNH PHONG (Theo Reuters, CNN, Time)