Bốn vụ còn lại xảy ra gần Bộ Lao động, Bộ Tài chính (ảnh), Bộ Nội vụ và trụ sở một tòa án. Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm.

Đây là vụ đánh bom hàng loạt thứ ba vào các cơ quan đầu não ở Badgdad trong bốn tháng gần đây. Lần thứ nhất hồi tháng 8 với mục tiêu là Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính (101 người chết). Lần thứ hai hồi tháng 10 nhắm vào Bộ Tư pháp và Hội đồng tỉnh Baghdad (155 người chết).

LÊ LINH(Theo AP, Times, Guardian)