LHQ trừng phạt CHDCND Triều Tiên
Ngày 13-6, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến Nghị quyết 1874 của Hội đồng Bảo an LHQ về việc CHDCND Triều Tiên thử hạt nhân ngày 25-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng nói:

“Chính sách nhất quán của Việt Nam là ủng hộ cấm thử hạt nhân toàn diện, không phổ biến vũ khí hạt nhân, tiến tới giải trừ hoàn toàn loại vũ khí này. Việt Nam ủng hộ hòa bình, ổn định, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và những nỗ lực phấn đấu vì những mục tiêu này.

Trên tinh thần đó, chúng tôi chia sẻ lo ngại về vụ thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên và cho rằng các biện pháp trong nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an LHQ là nhằm ngăn ngừa phổ biến vũ khí hạt nhân và phát triển tên lửa đạn đạo theo Nghị quyết 1718 của Hội đồng Bảo an. Việc thực hiện cần tránh làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân và các hoạt động vì mục đích nhân đạo, phát triển cũng như các hoạt động kinh tế hợp pháp”.

Trước đó, ngày 12-6, Hội đồng Bảo an LHQ đã nhất trí thông qua Nghị quyết 1874 với những điểm chính như sau:

- Yêu cầu CHDCND Triều Tiên không thực hiện thêm vụ thử hạt nhân nào và không thực hiện bất cứ vụ phóng nào có sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

- Cấm CHDCND Triều Tiên xuất khẩu các loại vũ khí và các chất liệu có liên quan đến vũ khí cũng như giúp đỡ về tài chính, tư vấn, huấn luyện kỹ thuật liên quan đến vũ khí và chất liệu vũ khí.

- Cấm các nước bán hoặc cung cấp vũ khí và chất liệu liên quan đến vũ khí cho CHDCND Triều Tiên, trừ các loại vũ khí nhỏ, hạng nhẹ. Các nước phải thông báo cho ủy ban giám sát trừng phạt của LHQ ít nhất năm ngày trước khi thực hiện các vụ chuyển vũ khí nhỏ, hạng nhẹ cho CHDCND Triều Tiên.

- Các nước thành viên LHQ không được cung cấp nhiên liệu và đồ tiếp tế cho tàu bè của CHDCND Triều Tiên nếu có cơ sở tin rằng tàu bè đang chở hàng cấm theo nghị quyết.

Phản ứng trước nghị quyết trên, Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẽ không bao giờ từ bỏ chế tạo vũ khí hạt nhân và sẽ xem bất cứ nỗ lực nào ngăn chặn việc này là hành động gây chiến. CHDCND Triều Tiên đe dọa sẽ chế tạo bom nguyên tử từ lượng plutonium đang có và sẽ khởi động lại chương trình làm giàu uranium.

LÊ LINH (Theo trang web của Bộ Ngoại giao, Seattle Times, AFP)