Nổ khí làm bay cánh cửa, quật ngã người đi đường
(PLO)- Một cánh cửa bay ra từ một vụ nổ khí hóa lỏng đã quật ngã một người lái xe máy đi ngang qua.
TÚ QUYÊN - QUANG DUY