Phân nửa trong tổng số 110 quán karaoke trong tỉnh đã được gắn thiết bị trên. Tuần trước, hơn 170 quán karaoke tại Trùng Khánh cũng đã được yêu cầu lắp đặt thiết bị lọc như trên.

Thiết bị lọc do Trung tâm Phát triển thị trường văn hóa thuộc Bộ Văn hóa nghiên cứu và phát triển từ năm 2006. Thiết bị còn có khả năng kiểm tra việc tuân thủ các quy định về bản quyền tác phẩm và định số lượng ca khúc sử dụng làm căn cứ thanh toán tiền bản quyền.

Năm 2007, lần đầu tiên Bộ Văn hóa ban hành quy định: Các chương trình karaoke phải là sản phẩm nghe nhìn xuất bản tại Trung Quốc, hay đã được phát trên đài truyền hình trong nước. Nếu không như vậy, doanh nghiệp phải gửi chương trình karaoke đến cơ quan chức năng kiểm tra.

MINH NHỰT (Theo China Daily)