Như vậy trên Địa Trung Hải có bốn tàu khu trục Mỹ Gravely, Barry, Mahan và Ramage hoạt động. Các tàu đều có trang bị hàng chục tên lửa hành trình Tomahawk.

Theo Reuters, với lực lượng tàu chiến như trên, Lầu Năm Góc sẽ phản ứng nhanh hơn một khi Tổng thống Obama ra lệnh can thiệp quân sự vào Syria.

Theo học thuyết quân sự của Mỹ, trong trường hợp tấn công, đầu tiên Mỹ sẽ sử dụng tên lửa hành trình để mở mũi nhằm vô hiệu hóa mạng lưới phòng không đối phương.

Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel cho biết đến giờ hải quân Mỹ vẫn chưa nhận được mệnh lệnh can thiệp quân sự vào Syria. Ông nhấn mạnh Mỹ sẽ tham vấn cộng đồng quốc tế trước khi quyết định tấn công hay không.

H.DUY