Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ngày 7-12 cho biết, Mỹ sẽ tăng đáng kể ngân sách để đối phó với tình trạng thất nghiệp ở thanh niên.

Mặc dù tất cả các đối tượng của thị trường lao động đều bị tác động bởi cuộc khủng khoảng kinh tế, nhưng lứa tuổi thanh thiếu niên là chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất – OECD cho biết. Trong tháng 11, cứ 4 người Mỹ ở độ tuổi 16-19 thì có 1 người thất nghiệp. Trong khi đó, con số này ở thị trường lao động toàn quốc là trong 10 người thì có 1 người thất nghiệp.

Bên cạnh những hỗ trợ từ doanh nghiệp, chính phủ cũng tăng cường hỗ trợ tài chính cho đối tượng thanh niên và dành ngân sách cho các chương trình tái tạo việc làm, đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dạy các kĩ năng thực hành trong trường học cho học sinh. Việc trau dồi các kĩ năng cho người lao động trước khi gia nhập thị trường lao động cũng được quốc gia này chú trọng.

Theo KG (Website ĐCSVN/Xinhua)