Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland khẳng định Mỹ luôn ủng hộ các nước sử dụng các phương tiện ngoại giao và hòa bình để quản lý và giải quyết tranh chấp ở biển Đông, trong đó có vấn đề yêu cầu Tòa án Trọng tài Quốc tế phân xử và các cơ chế luật pháp quốc tế khác.

Bà Victoria Nuland nhận định Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) cho phép các bên tranh chấp tìm kiếm bên thứ ba giải quyết tranh chấp dựa trên đánh giá các tranh chấp theo UNCLOS. Bà ghi nhận Mỹ đánh giá cao UNCLOS và Bộ Quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC) trong giải quyết vấn đề biển Đông và Mỹ không cho rằng theo đuổi giải quyết tranh chấp dựa theo UNCLOS sẽ cản trở tiến trình đàm phán COC.

Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra tuyên bố trên để trả lời câu hỏi liệu sự kiện Philippines kiện Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế dù đã bị Trung Quốc bác bỏ có đi ngược với nỗ lực dàn xếp hòa bình mà Bộ Ngoại giao Mỹ từng đề cập trước đó hay không.

ĐĂNG KHOA