(PL)- Ngày 19-1, tức hai ngày trước Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos (Thụy Sĩ), tổ chức phi chính phủ Oxfam ở Anh đã công bố báo cáo chuyên đề về tình trạng bất bình đẳng giàu-nghèo trên thế giới.

 

Báo cáo được soạn dựa theo số liệu thống kê công bố hằng năm của ngân hàng Crédit Suisse ở Thụy Sĩ và tạp chí Forbes của Mỹ.

Báo cáo ghi nhận tài sản thế giới ngày càng tập trung về một nhóm nhỏ giàu có. 1% số người giàu nhất sở hữu 44% tài sản thế giới năm 2009, 48% năm 2014 và dự kiến trên 50% năm 2016. Như vậy năm 2016, 1% này sẽ sở hữu tài sản nhiều hơn 99% còn lại. Năm 2014, bình quân mỗi người trong số 1% giàu nhất có giá trị tài sản 2,7 triệu USD.

Trừ 1% này, 99% còn lại sở hữu 52% tài sản thế giới, trong đó 46% lại nằm trong tay 20% số người giàu nhất. Rốt cuộc 80% dân số thế giới sở hữu chỉ 5,5% tài sản thế giới với giá trị tài sản trung bình là 3.851 USD/người. Ngoài ra, tài sản của nhóm nhỏ giàu có cũng tích lũy nhanh hơn. Năm 2010, tài sản ròng của 80 người giàu nhất là 1.300 tỉ USD. Đến năm 2014, tài sản đạt 1.900 tỉ USD, tăng 600 tỉ USD.

Hiện nay, 80 người giàu nhất sở hữu tài sản bằng 3,5 tỉ người kém giàu có hơn.

Bà Winnie Byanyima, Tổng Giám đốc tổ chức Oxfam, nhận xét: “Hố sâu giữa những người có tài sản lớn và phần còn lại của thế giới đã đào sâu nhanh chóng”. Tổ chức Oxfam đã kêu gọi các nhà lãnh đạo các nước thực hiện kế hoạch bảy điểm:

- Ngăn chặn các doanh nghiệp và người giàu có trốn thuế.

- Đầu tư cung cấp các dịch cụ công như y tế, giáo dục miễn phí và rộng rãi.

- Phân chia thuế cân bằng hơn, giảm nhẹ cho lao động và tiêu dùng và tăng nặng đối với nguồn vốn và tài sản.

- Thiết lập mức lương tối thiểu và chi lương khá hơn cho người lao động.

- Thiết lập luật pháp ủng hộ bình đẳng về lương, cổ vũ cho các chính sách kinh tế bảo đảm đối xử bình đẳng đối với nữ giới.

- Cấp trợ cấp xã hội đầy đủ cho những người nghèo nhất, đặc biệt là bảo đảm mức thu nhập tối thiểu.

- Thông qua mục tiêu chung về đấu tranh bất bình đẳng trên toàn cầu.

H.DUY