Trung Quốc có năm triệu cán bộ cấp thôn, xã nhưng đến nay các chiến dịch bài trừ tham nhũng chỉ tập trung vào cán bộ có chức, có quyền ở cấp cao hơn.

Theo số liệu của VKSND Tối cao, năm 2008 có 4.968 cán bộ cấp thôn, xã bị truy tố về tội tham nhũng, tăng gấp bốn lần so với năm 2006 (1.090 cán bộ).

Tiền của tập trung vào các công trình phúc lợi nông thôn ngày càng tăng, nạn bòn rút công quỹ ở cấp thôn, xã càng phổ biến, đặc biệt ở các làng ven biển. Số tiền tham ô cũng ngày càng lớn, đến cả trăm ngàn nhân dân tệ. Tại nông thôn vùng châu thổ sông Châu Giang, từ năm 2003-2009, số vụ án tham nhũng kinh tế với số tiền từ 50.000 nhân dân tệ (125 triệu đồng VN) trở lên chiếm đến 98%. Trong khi đó, tại các vùng kinh tế ít phát triển, tỉ lệ này chỉ chiếm 37%.

Lý do để giải thích là thiếu cơ chế giám sát. Cán bộ thôn, xã chưa được xếp vào đội ngũ công chức nên không thể áp dụng các quy chế liên quan đến công chức. Ngoài ra, nhiều nơi người dân chưa thực hiện tốt quyền giám sát, không dám lên tiếng phản đối hành vi sai trái của cán bộ thôn, xã do sợ bị trả thù.

MINH NHỰT