(PL)- Quân Nhà nước Hồi giáo đã chiếm toàn bộ thành cổ Palmyra trong sa mạc Syria. Trước đó, quân đội chính phủ đã rút lui hàng loạt. Đây là TP lớn quan trọng đầu tiên quân đội Syria để mất.

Như vậy Nhà nước Hồi giáo đã kiểm soát hơn 95.000 km2 ở Syria, tức bằng 50% lãnh thổ Syria, kiểm soát gần hết các giếng dầu và khí đốt. Từ đó nguồn tài chính của chúng sẽ dồi dào hơn để mua súng đạn.

H.DUY