Hai Giáo sư Oliver Hart và Bengt Holmstrom là chủ nhân của giải thưởng Nobel Kinh tế 2016 với thành tựu tạo ra lý thuyết về hợp đồng lao động, theo thông báo của Ủy ban Nobel NaUy ngày 10-10.

Hai Giáo sư Hrat và Holmstrom tạo ra lý thuyết hợp đồng lao động từ thập kỷ 1990. Theo Ủy ban Nobel NaUy, thành tựu nghiên cứu của hai Giáo sư Hart và Holmstrom có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế hiện đại. Nhờ lý thuyết hợp đồng này mà các bên tham gia hợp đồng đều có thể đảm bảo quyền và trách nhiệm của mình.

Giáo sư Oliver Hart gốc Anh.
Giáo sư Oliver Hart gốc Anh. Ảnh: ANALYSIS GROUP

Giáo sư Hart gốc London (Anh), có bằng Tiến sĩ tại đại học Princeton (Mỹ). Giáo sư Holmstrom gốc Phần Lan, có bằng Tiến sĩ tại đại học Stanford (Mỹ).

Giáo sư Hart năm nay 68 tuổi, giảng dạy tại đại học Havard. Giáo sư Holmdtrom 67 tuổi, làm việc tại Viện Công nghệ Massachusetts.

Giáo sư Bengt Holmstrom gốc Phần Lan.
Giáo sư Bengt Holmstrom gốc Phần Lan. Ảnh: GUARDIAN

Chuyên môn của hai Giáo sư Hart và Holmstrom là nghiên cứu về các lý thuyết hợp đồng, lý thuyết doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp, luật kinh tế, cấu trúc hợp đồng trong quản trị doanh nghiệp.

Giải Nobel Văn chương 2016 sẽ được công bố vào ngày mai 11-10. Các giải thưởng Nobel 2016 sẽ chính thức trao vào ngày 10-12.