Báo Financial Times (Anh) cho biết ông Tập Cận Bình nhận được 2.952 phiếu thuận, một phiếu chống và ba phiếu trắng.

Sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, ông Tập Cận Bình đã cúi đầu cảm ơn các đại biểu Quốc hội và bắt tay người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào. Theo hệ thống chính trị Trung Quốc, sẽ không có lễ nhậm chức chính thức.

Phiên họp cũng bầu ủy viên Bộ chính trị Lý Nguyên Triều làm phó chủ tịch nước và bầu ủy viên Bộ chính trị Trương Đức Giang làm chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 12. Ngoài ra, 13 phó chủ tịch và 161 ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 12 cũng được bầu ra.

Cùng ngày, phiên họp đã biểu quyết phê chuẩn phương án cải cách cơ cấu và chuyển đổi chức năng của Quốc vụ viện.

Dự kiến ngày 15-4, Quốc hội Trung Quốc sẽ bầu Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường làm thủ tướng Trung Quốc thay cho ông Ôn Gia Bảo.

LÊ LINH