Hội đồng Chống rửa tiền quốc gia đang điều tra tại sao gia đình này có tài sản khổng lồ trong khi tỉnh Maguindanao là tỉnh nghèo thứ hai của Philippines.

Theo Bộ trưởng Tư pháp Agnes Devanadera, những người ủng hộ gia đình Ampatuan đã gọi tỉnh Maguindanao là Cộng hòa Ampatuan. Quân đội đã điều động hai máy bay thả truyền đơn ở tỉnh Maguindanao kêu gọi 3.000 tay súng thân cận gia đình Ampatuan ra đầu hàng. Theo bộ trưởng Quốc phòng, quân đội đã thống kê cả nước có 132 nhóm vũ trang (10.000 tay súng) thân cận với gia đình các nhà chính trị.

THIÊN ÂN (Theo Inquirer, ABS-CBN)