Những đất nước có lực lượng quốc phòng mạnh nhất thế giới

Để đưa ra đánh giá nói trên, các chuyên gia phân tích đã dựa vào gần 40 tiêu chí khác nhau của một quốc gia, bao gồm số lượng chiến đấu cơ, số lượng binh lính và tổng nhân lực... để cho ra Chỉ số sức mạnh. Trong đó, Tổng nhân lực trong lực lượng quốc phòng thể hiện trực tiếp năng suất của các ngành quốc phòng trong thời chiến, bao gồm năng suất sản xuất đạn dược, tên lửa, bom, quân trang, thuốc men.
1 / 10
 1. Hoa Kỳ. Chỉ số sức mạnh: 0,2475. Ngân sách quốc phòng: 689.591 tỉ USD. Binh lực: 1.477.896 lính. Tổng nhân lực trong lực lượng quốc phòng: 153.600.000 người. Tổng số máy bay: 15.293 chiếc. Tổng số tàu hải quân: 290 chiếc.
2 / 10
 2. Nga. Chỉ số sức mạnh: 0,2618. Ngân sách quốc phòng: 640 tỉ USD. Binh lực: 1.200.000 lính. Tổng nhân lực trong lực lượng quốc phòng: 75.330.000 người Tổng số máy bay: 4.498 chiếc. Tổng số tàu hải quân: 224 chiếc.
3 / 10
 3. Trung Quốc. Chỉ số sức mạnh: 0,3351. Ngân sách quốc phòng: 129.272 tỉ USD Binh lực: 2.285.000 lính. Tổng nhân lực trong lực lượng quốc phòng: 795.500.000 người. Tổng số máy bay: 5048 chiếc. Tổng số tàu hải quân: 972 chiếc 
4 / 10
 4. Ấn Độ. Chỉ số sức mạnh: 0,4346. Ngân sách quốc phòng: 44.282 tỉ USD. Binh lực: 1.325.000 lính. Tổng nhân lực trong lực lượng quốc phòng: 487.600.000 người. Tổng số máy bay: 1.962 chiếc. Tổng số tàu hải quân: 170 chiếc
5 / 10
 5. Vương quốc Anh. Chỉ số sức mạnh: 0,5185. Ngân sách quốc phòng: 57.875 tỉ USD. Binh lực: 224.500 lính. Tổng nhân lực trong lực lượng quốc phòng: 31.720.000 người. Tổng số máy bay: 1.412 chiếc. Tổng số tàu hải quân: 77 chiếc 
6 / 10
6. Pháp. Chỉ số sức mạnh: 0,6163. Ngân sách quốc phòng: 58.244 tỉ USD. Binh lực: 362.485 lính. Tổng nhân lực trong lực lượng quốc phòng: 29.610.000 người .Tổng số máy bay: 544 chiếc. Tổng số tàu hải quân: 180 chiếc  
7 / 10
7. Đức. Chỉ số sức mạnh: 0,6491. Ngân sách quốc phòng: 43.478 tỉ USD. Binh lực: 148.996 lính. Tổng nhân lực trong lực lượng quốc phòng: 43.620.000 người. Tổng số máy bay: 925 chiếc. Tổng số tàu hải quân: 67 chiếc  
8 / 10
 8. Hàn Quốc. Chỉ số sức mạnh: 0,6547. Ngân sách quốc phòng: 28.280 tỉ USD Binh lực: 653.000 lính. Tổng nhân lực trong lực lượng quốc phòng: 25.100.000 người. Tổng số máy bay: 871 chiếc. Tổng số tàu hải quân: 190 chiếc
9 / 10
 9. Ý. Chỉ số sức mạnh: 0,6838. Ngân sách quốc phòng: 31.946 tỉ USD. Binh lực: 293.202 lính. Tổng nhân lực trong lực lượng quốc phòng: 25.080.000 người. Tổng số máy bay: 770 chiếc. Tổng số tàu hải quân: 179 chiếc 
10 / 10
 10. Brazil. Chỉ số sức mạnh: 0,6912 Ngân sách quốc phòng: 31.567 tỉ USD. Binh lực : 371.199 lính. Tổng nhân lực trong lực lượng quốc phòng: 104.700.000 người .Tổng số máy bay: 822 chiếc. Tổng số tàu hải quân: 106 chiếc 
 


Theo Laodong