Su 30, pháo phòng không công kích mục tiêu

Máy bay Su 30, trực thăng, xe tăng, pháo phòng không tấn công hàng loạt mục tiêu ngoài thực địa... là hình ảnh tập luyện kết hợp của các lữ đoàn, binh chủng ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long ngày 24/10.
1 / 8
 Xe tăng được xếp hàng dài để chờ lệnh sẵn sàng chiến đấu.
2 / 8
 Trợ lý tác chiến Sư đoàn 330 (Quân khu 9) giới thiệu kế hoạch thực hành diễn tập.
3 / 8
 Máy bay tiêm kích Su 30 của Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân) bắt đầu tuần tiễu trên bầu trời, tìm và phát hiện mục tiêu...
4 / 8
 ...công kích chính xác vào mục tiêu giả định.
5 / 8
Còn Trực thăng Mi-8 (Trung đoàn 917, Sư đoàn 370) liên tục nhả rocket chính xác vào các mục tiêu. 
6 / 8
Trong khi đó, các đơn vị bộ binh thuộc Sư đoàn 330 vượt cửa mở, xung phong đánh chiếm mục tiêu.
7 / 8
 Và pháo của Lữ đoàn 6 (Quân khu 9) nhả đạn.
8 / 8
Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 9 trao thưởng cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Theo QĐND